Values and Attitudes Education For Inclusive Europe

inverted logo
erasmuplusinverted

Project

Project samenvatting

Naast de verschillende vakken hebben alle leerkrachten de plicht om de waarden en een positieve houding van hun leerlingen ten opzichte van het leven en de samenleving bij te brengen. Onderwijs voor waarden en attitudes is van cruciaal belang voor de samenleving en het individu en staat aan de basis van elk nationaal onderwijssysteem, inclusief die in de EU-landen en kandidaat-lidstaten De EU is gebaseerd op de Europese waarden respect voor de menselijke waardigheid en mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en respect voor de wetgeving.

Maar hebben we allemaal dezelfde Europese waarden als we beweren en zijn we vastbesloten deze te respecteren? Sommige lokale benaderingen van de migranten- en vluchtelingencrisis bewijzen dat dit  niet het geval is. Is het mogelijk dat mensen die tot verschillende naties of culturen behoren deze waarden op verschillende manieren interpreteren?

Er is een manier om fake-nieuws en extremistische propaganda tegen te gaan. Er is een manier om ervoor te zorgen dat we in Europa allemaal dezelfde waarden respecteren en ze op dezelfde manier begrijpen. Wij geloven dat het antwoord in het onderwijs ligt en een transnationale samenwerking op Europees niveau impliceert. Er zijn alleen al 5,7 miljoen leraren in EU-landen en ze zouden een enorme impact kunnen hebben op de integratie van waarden, maar alleen als ze gemakkelijk met elkaar zouden kunnen samenwerken op dit gebied. Om al deze redenen stellen we voor om een ​​Europese gemeenschap van leerkrachten op te richten die zorg draagt voor de waarden en attitudes van leerlingen.

Doelstellingen van het project

Deze worden bepaald in overeenstemming met de sociale context en prioriteiten binnen  de Erasmus-prioriteiten en de verwezenlijking ervan wordt gegarandeerd door een sterk en synergetisch partnerschap, relevante en realistische outputs en een adequate en duurzame strategie:Om sociale inclusie en integratie te bevorderen door het onderwijs over waarden en attitudes op Europees niveau te versterken;

  1. Het beroep van leraar versterken door middel van opleidingssamenwerking;
  2. Open onderwijs en nieuwe technologieën gebruiken om de opleidingssamenwerking en de democratie van het onderwijs te verbeteren;
  3. Bevordering van de Europese integratie en bewustmaking van onderwijs over Europese waarden en attitudes
  4. Bevordering van de Europese integratie en bewustmaking van onderwijs over Europese waarden en attitudes

Word lid van ons online platform!

U zult uw ervaring en kennis met peers kunnen delen, nuttige informatie kunnen verzamelen en uw vaardigheden kunnen beoordelen.

Partners

Klik op het logo van een partner voor meer informatie.

logo_ucll
sticftae_logo
JLUG logo
paydas logo
muzuel_logo
eurinnet logo
AIGB

Evenementen

1. Nationale conferentie in Roemenië

Meer info binnenkort.

2. Nationale conferentie in Italië

Meer info binnenkort.

3. Nationale conferentie in Duitsland

Meer info binnenkort.

4. Nationale conferentie in Ierland

Meer info binnenkort.

5. Eindconferentie in België

Meer info binnenkort.