Values and Attitudes Education For Inclusive Europe

inverted logo
erasmuplusinverted

proje

Proje Özeti

Farklı konuların yanı sıra öğrencilerin yaşama karşı değer ve pozitif tutumlarının öğretilmesi öğretmenlerin ana görevidir. Değerler ve tutumlar zarfında eğitim, insan haklarına ve itibarına saygı duyan Avrupa ülkelerinin herhangi bir ulusal eğitim sistemi için olduğu kadar toplum ve bireyler için de hayati derecede yararlıdır. Fakat hepimiz kendimizi adadığımız ve iddia ettiğimiz kadar aynı Avrupalı değerlere sahip miyiz? Bazı göçmen ve mülteci sorunlarına değinen yerel yaklaşımlar cevabın hayır olduğunu kanıtlıyor. Farklı uluslara ve kültürlere ait insanların bu bahsedilen değerleri farklı şekilde yorumlamaları mümkün mü? Sahte haberleri ve aşırı propagandayı etkisiz hale getirmek için bir yol var.

Avrupa’da hepimizin aynı değerlere saygı göstermemizi ve onları aynı şekilde anlayabileceğimizi sağlayacak bir yol var. Biz cevabın eğitimde ve Avrupa seviyesinde uluslararası işbirliğinin göstergesinde olduğuna inanıyoruz. Sadece Avrupa ülkelerinde 5.7 milyon öğretmen var ve onlar değerler entegrasyonuna büyük bir etki yapabilirdi ama bu konuda birbirleriyle işbirliği yapmak şartıyla. Bütün bu nedenlerden dolayı, öğrencilerin değerlerini ve tutumlarını önemseyen öğretmenlerin oluşturduğu bir Avrupa topluluğu yaratmayı öneriyoruz.

Proje Hedefleri

Proje hedefleri sosyal entegrasyon, Erasmus öncelikleri ve onların güçlü, birlikte çalışan ortaklık ve gerçekçi çıkarım ve sürdürülebilir stratejileri vasıtasıyla elde edilen kazanımına göre oluşturulmuştur.

  • Avrupa Seviyesindeki Değerler ve Tutumları arttırarak sosyal katılımı entegrasyonu büyütmek.
  • Eğitimde işbirliği kaynaklarını açarak öğretim mesleğini sağlamlaştırmak.
  • Eğitimde işbirliğini ve demokratik eğitimi yükseltmek amacıyla açık eğitim ve yeni teknolojilerden yararlanmak.
  • Avrupai entegrasyonu büyütmek ve Avrupalı Değerler ve Tutumlar Eğitimi hakkında farkındalığı yükseltmek.

Werden Sie Mitglied auf unserer Online-Plattform!

Deneyiminizi ve bilginizi meslektaşlarınızla paylaşabilecek, faydalı bilgiler toplayabilecek ve becerilerinizi değerlendirebileceksiniz.

Ortaklar

Daha fazla bilgi için ortak logosuna tıklayın.

logo_ucll
sticftae_logo
JLUG logo
paydas logo
muzuel_logo
eurinnet logo
AIGB

Etkinlikler

1. Romanya'da ulusal konferans

Yakında daha fazla bilgi.

2. İtalya'da ulusal konferans

Yakında daha fazla bilgi.

3. Almanya'da ulusal konferans

Yakında daha fazla bilgi.

4. İrlanda'da ulusal konferans

Yakında daha fazla bilgi.

5. Belçika'da son konferans

Yakında daha fazla bilgi.