Waarden en attitudes onderwijs voor een inclusief Europa

inverted logo
erasmuplusinverted
PROJECT

Project samenvatting

Naast de verschillende vakken hebben alle leraren de plicht hun leerlingen waarden en een positieve houding ten opzichte van het leven en de samenleving bij te brengen. Onderwijs in waarden en attitudes is van cruciaal belang voor de samenleving en ook voor het individu, en staat aan de basis van elk nationaal onderwijsstelsel, ook dat van de EU-landen en de kandidaat-lidstaten. De EU is gebaseerd op de Europese waarden: respect voor de menselijke waardigheid en de mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat. Maar hebben we allemaal dezelfde Europese waarden, zoals we beweren, en zijn we verplicht ze te respecteren? Sommige lokale benaderingen van de migranten- en vluchtelingencrisis bewijzen dat het antwoord nee is. Is het mogelijk dat mensen die tot verschillende naties of culturen behoren, deze waarden op verschillende manieren interpreteren? Is er een manier om nepnieuws en extremistische propaganda tegen te gaan? Is er een manier om ervoor te zorgen dat wij in Europa allemaal dezelfde waarden respecteren en ze op dezelfde manier begrijpen? Wij geloven dat het antwoord in het onderwijs ligt en dat daarvoor een transnationale samenwerking op Europees niveau nodig is. Er zijn alleen al 5,7 miljoen leraren in de EU-landen, en zij zouden een enorme invloed kunnen hebben op de integratie van waarden, maar alleen als zij op dit punt gemakkelijk met elkaar zouden kunnen samenwerken. Om al deze redenen stellen wij voor een Europese gemeenschap van leraren op te richten die zich bezighoudt met de waarden en attitudes van de leerlingen.

Doelstellingen van het project

De projectdoelstellingen worden vastgesteld overeenkomstig de sociale context en de Erasmus-prioriteiten, en de verwezenlijking ervan wordt gegarandeerd door een sterk en synergetisch partnerschap, relevante en realistische outputs en een adequate en duurzame strategie:

  1. Het bevorderen van sociale insluiting en integratie door het versterken van waarden- en attitudesonderwijs op Europees niveau;
  2. Het beroep van leraar versterken door open middelen, opleiding en samenwerking;
  3. Gebruik maken van open onderwijs en nieuwe technologieën om de middelen, de opleiding, de samenwerking en de democratie in het onderwijs te verbeteren;
  4. De Europese integratie bevorderen en het bewustzijn over Europees waarden- en attitudesonderwijs vergroten.

Resultaten

Resultaat 1

Platform

Een online meertalig, mobiel aangepast en media-integratieplatform om de andere projectresultaten te hosten en te ondersteunen.

Resultaat 2

Training kit

Een kit om leerkrachten op te leiden om Europees waardenonderwijs te geven met behulp van innovatieve, in media en technologie geïntegreerde hulpmiddelen.

Resultaat 3

Toolkit

Een toolkit die leerkrachten in staat stelt kwaliteitsvol waardenonderwijs te geven, via een meertalige verzameling media, artikels, wetenschappelijke papers en lesplannen die media-tech geïntegreerd zijn rond waardenonderwijs.

Resultaat 4

Community voor leerkrachten

De leerkrachten zullen worden aangemoedigd om de inhoud van het platform te gebruiken en toe te passen, het publiek te verruimen en het waardenonderwijs te bevorderen, in een uniforme aanpak in heel Europa en met gebruikmaking van nieuwe, boeiende methodologieën die meer geschikt zijn voor vandaag.

PARTNERS

Het partnerschap bestaat uit 7 partnerorganisaties, uit 6 verschillende landen, waaronder 2 universiteiten, een provinciaal museum, een mediabedrijf en 3 niet-gouvernementele organisaties.

Klik op het logo van een partner voor meer informatie.

HEEFT U HULP NODIG MET HET VAEIE PLATFORM?